ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНИИХ РОБІТ

ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНИИХ РОБІТ

Щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кіньми; трелювання дерев, деревних хлистів, довгоття, сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

 

До проведення основних лісосічних робіт виконуються підготовчі роботи згідно вимог п.15.2. Правил охорони праці , інструкцій та розділів 10,6 технологічноїх карти

Звалювання лісу проводиться бензопилою„ Хускварна „. До початку звалювання лісоруб 6 розряду та помічник проводить: оцінку небезпеки щодо можливого падіння зламаних гілок та верхівок із зварюваних та стоячих поряд дерев, визначення напрямку безпечного звалювання кожного дерева , вирубують навкруги дерева в радіусі 70 см, врівень з землею чагарник. Прибирають захаращеність, а в зимовий період відгрібають сніг навкруг дерева в радіусі 70 см та на відхідних доріжках, підготовлюють дві відхідні доріжки довжиною 4-5м і шириною не менше 35 см під кутом 45°-60° до напряму протилежному напрямку звалювання дерева , в разі звалювання дерева в напрямку до вершини крутістю до 15 градусів відхідні доріжки прокладають під кутом 60° до напрямку наміченого падінню дерева, знімають завислі гілки,верхівки та злами , вздовж стежок трелювальних волоків і доріг які проходять через небезпечну зону звалювання дерев, шляхів, переходу працівників, встановлюють на межі небезпечної зони переносні заборонні знаки „ Проїзд і прохід заборонено Звалювання лісу „. При звалюванні дерев діаметром від 8 до 12 см підпилок виконувати двома різами на глибину 1/4 діаметра у прямостоячих дерв дерев і 1/3 діаметра — у похилених дерев , дерв з однобічним розвитком крони або розташування снігу(льоду) на ній. Підпилок на деревах понад 12см виконувати так, щоб нижня його площина була перпендикулярна до осі дерева, а верхня утворювала з нижньою площиною кут 25°— 55° , у дерев діаметром більше 1 метра підпилок виконувати двома паралельними різами , розміщеними на відстані 1/8-1/10 діаметра стовбура. Спилювання дерев діаметром більше 12см виконувати перпендикулярно осі дерева на 2-Зсм вище нижньої площини підпилка та залишати недопилок при діаметрі стовбура в місці спилювання від 13 до 20см - 1 см, від 21 до 40см — 2см, від 41 до 60см — З см , від 61 і більше — 4см. У дерев,пошкоджених гнилизною або трухлявістю , ширина недопилка збільшується на 2см. Перед початком спилювання дерев лісоруб 6 розряду повинен переконатися у відсутності сторонніх людей ( окрім помічника лісоруба ) в небезпечній зоні звалювання 60м, а при схилі 15° - на всю протяжність до підніжжя схилу , а перед  падінням дерева подати гучний сигнал При появі у небезпечній зоні звалювання людей за інших обставин  а також тварин звалювання дерев слід призупинити і забезпечити виведення їх за межі зони. На схилах крутістю до 15° напрям звалювання визначає керівник лісосічних робіт(майстер лісу) в залежності від їх нахилу і способу трелювання деревини па лісосіці . На схилах крутістю понад 15° напрям розроблення лісосіки приймається від підошви схилу до вершини, а напрям звалювання дерев — верхівкою до підніжжя схилу або під кутом не більше 45° до його вертикалі. Дерева,які мають цахил більше 5° у бік вершини схилу крутістю до 15°, дозволяється звалювати в бік нахилу на звільнену від лісу територію . На схилах більше 15° вивалювання або зламування дерев у бік їх нахилу виконувати за допомогою сталевого канату трактора, який встановлюється вище схилом від дерева ,що приземляється. Стягування завислих дерев виконується трактором або лебідкою в протилежному зависанню напрямку або під кутом до 90° від вертикальної площини завислого дерева за допомогою сталевого каната довжиною 35 м , але не коротшого за висоту дерева. Дерева,завислі на бокових гілках інших дерев або тонкі дозволяється знімати за допомогою коней,важеля, коловорота кондака. Лісоруб 6 розряду проводить валку 1-3 дерев після чого бригада приступає до другої фази робіт обрубка, та обрізування гілок. сучків але перед тим проводиться прив’язування хлистів до здорових пнів, або ростучих дерев за допомогою канату.   Обрубку. Обрізування  гілок та сучків проводити поза небезпечною зоною звалювання дерев на відстані не менше 60м від їх місця звалювання . При куті нахилу схилу понад 15 обрубування,обрізування здійснювати лише на одній горизонталі з місцем виконанням інших операцій або після їх закінчення. На схилі крутизною до 15° відстань між двома обрубниками сучків становить не менше 15м (листяні) . На схилі понад 15° відстань між обрубниками сучків становить 30м. До початку обрубування гілок закріпити дерева , які повалені уздовж схилу з кутом нахилу більше 20°, та повалені поперек схилу .необхідно знаходитись з нагірного боку щодо дерева, упевнитися у відсутності людей в небезпечній зоні обрубування на схилі більше 15°. Після обрубки сучків члени бригади приступають до фази  -- розкряжування . Розкряжування  дерев та хлистів дозволяється на відстані поза небезпечними зонами звалювання дерев на схилах не ближче 60м від місця звалювання . Перед розкряжуванням деревини на лісосіці необхідно переконатися у стійкості положення стовбура та при необхідності його закріпити з прив'язуванням до пеньків, дерев, виступів скель тощо та дерева або частини дерев, які лежать уздовж схилу крутістю понад 20 ° та які лежать поперек схилу крутістю понад 15°. Розкряжовувати дерева, що лежать уздовж схилу крутістю понад 20° у напрямку від верхівки до відземку(комля). Розкряжування хлистів на напівсортименти проводити на лісосіці, дров - короткоміру біля трелювального волоку, та верхньому складі. Трелювання деревини проводиться  колісним трактором  по підготовленим волоках на косогорах не менше 5м з поздовжнім ухилом колісними тракторами на спуск 17°(літом) та 13°(зимою) і на підйом 7°.При заїзді в небезпечну зону трактора тракторист подає звуковий сигнал і тільки після того, як отримає дозвіл від бригадира лісозаготівельної бригади, що там працює, про відсутність небезпеки  --  продовжує заїзд на лісосіку для трелювання деревини, повторно подавши звуковий  попереджувальний сигнал. Усі працівники які зайняті на лісосічних роботах , або на переміщеннях круглих лісоматералів , повинні працювати в захисних касках , а лісоруби на звалювання дерев та чокерівник - у сигнальних жилетках .  Сумісництво двох і більше фаз робіт на одній пасіці в одній небезпечній зоні ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Перехід на слідуючу пасіку для її розробки  лісозаготівельна  бригада проводить тільки після виконання всіх фаз робіт на попередній,   в іншому разі перехід.  

Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):


(I can not read the code)