Основні положення плану ведення господарства в ДП «Проскурівське ЛГ»

Цілі ведення господарства
Господарська діяльність лісгоспу спрямована на  комплексний розвиток лісового господарства, мета якого раціональне  використання деревних ресурсів, лісорозведення, підвищення стійкості насаджень, збереження та посилення захисних, рекреаційно-оздоровчих, санітарно-гігієнічних  функцій лісу.

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій
Підприємство розташоване у центральній частині Хмельницької області на території Хмельницького, Старокостянтинівського і Волочиського адмінрайонів та відноситься до Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Провідною галуззю народного господарства є промисловість і сільське. Лісистість адміністративних  районів, на території яких  розташоване підприємство складає: Хмельницького району 7,3 %, Старокостянтинівського – 6,0%, Волочиського – 1,9%. Ліси на території лісгоспу розташовані в основному малими масивами.

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо)
Станом на 01.11.2019 року облікова чисельність працюючих на підприємстві становить  41 чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з трьох лісництв (Хмельницького - площею- 2825,2 га,Старокостянтинівського – площею - 1737,5 га, Волочиського – площею - 825,2 га.).  Площа лісгоспу – 5387,9 га.

Опис лісів підприємства:
 • площа лісів лісгоспу становить 5387,9  га;
 • запас загальний – 944,5 м3;
 • запас на 1 га – 193 м3;
 • середній вік – 68 років;
 • породний склад –2Дз2Яз2Гз1Сзв1Акб1Ялє1Влч ;
 • річний приріст – 14,64 м3/га

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні
 • ліси природоохоронного, наукового призначення займають площу – 560,2 га;
 • рекреаційно-оздоровчі ліси – 1060,7 га;
 • захисні ліси – 3674,2 га;
 • експлуатаційні ліси – 92,8  га

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)
 • заготівля деревини –  10315  м3
 • лісоматеріали круглі -  2200 м3
 • дров’яна  деревина - 8115 м3

Відсоток використання річного приросту
86  %

Середня заробітна плата по підприємству – поточна 
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за поточний 2019 рік склала 12100,00 грн. 

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб
забезпечено

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства;
Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить – 560,2 га, в т.ч.:
 • заказники місцевого значення – 5 об’єктів 399,0га;
 • пам’ятки природи – 9 об’єктів 109,2  га
 • заповідні урочища-  1 обєкт 52,0 га

Рослини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах ДП «Проскурівське лісове господарство»:
 • цибуля ведмежа
 • гніздівка звичайна
 • лілія лісова
 • підсніжник білосніжний
 • коручка широколиста
 
Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах ДП «Проскурівське лісове господарство»:
 • борсук звичайний
 • тхір лісовий
 • ховрах європейський
 • мідянка звичайна
 
Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.
Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є:
 • Охорона від незаконних рубок та браконьєрства;
 • Заборона або обмежена господарська діяльність
 • Підтримання належного санітарного стану
 • Захист від викиду побутового сміття та його прибирання

Основні результати моніторингу в ДП «Проскурівське лісове господарство» за 2016 р.

1.      Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції
Підприємством в 2016 році від усіх видів рубок було заготовлено 11786 м3 ліквідної деревини, в тому числі від рубок головного користування заготовлено 3786 м3, від рубок пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства 8000 м3.

2.      Відсоток використання поточного приросту
Відсоток використання поточного приросту по підприємству становить 85%.

3.      Площі лісовідновлення і лісорозведення
Відтворення лісів в 2016 році підприємством проведено на площі 64 га, що становить 103 % річного завдання. Основними лісоутворюючими породами є  дуб звичайний, дуб червоний, модрина європейська.

4.      Дані про стан лісів
Лісовий фонд ДП «Проскурівське лісове господарство» знаходиться в задовільному стані. Лісогосподарська діяльність ведеться на основі базового лісовпорядкування та коригується враховуючи безперервне лісовпорядкування. Всі рубки проводяться відповідно до чинного законодавства та затвердженої розрахункової лісосіки.

5.      Результати оцінки екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів
Проведені лісогосподарські заходи в 2016 році мали незначний екологічний вплив на навколишнє природне середовище. Всі заходи з пом’якшення того чи іншого впливу були виконані, на всіх ділянках суцільних зрубів створено лісові культури. Негативні соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських робіт відсутні.

6.      Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства
Загалом в 2016 році на ведення лісового господарства підприємством було витрачено 3 млн. 703 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції склав 5 млн. 134 тис. грн., продуктивність праці склала 160438 грн.

7.      Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів
Стан ОЦЗЛ можна оцінити, як задовільний. В 2016 році ніяких господарських заходів на даних територіях не проводилось. Підприємство займається їх охороною та наглядом.

8.      Моніторинг рідкісних і зникаючих видів флори і фауни
Здійснюється моніторинг наявних місць розміщення рідкісних видів рослин та тварин, оцінюється стан їх популяцій, здійснюються заходи щодо їх охорони.